Ασφαλής πρόσβαση από οπουδήποτε, δε χρειάζεται εγκατάσταση ή ενημέρωση.
Φιλική εφαρμογή, με ταχύτατη παραγωγή αποτελεσμάτων και εντύπων.

Χαρακτηριστικά "Αμοιβές ConsT":
• Εισαγωγή: Έργου, Μηχανικών, Ομάδες Μηχανικών, Εργοδότες έργου.
• Υπολογισμός αμοιβών για κάθε περίπτωση: Νέα οικοδομή, προσθήκη, κ.ο.κ.
• Απεριόριστος αριθμός συμβατικών και αναλυτικών προϋπολογισμών.
• Τοπογραφικές εργασίες.
• Ποσοστά τευχών δημοπράτησης. Στάδια μελετών. Ειδικές προσαυξήσεις.
• Πρόσθετες εργασίες (κτιριακά, τοπογραφικά, ενεργειακή επιθεώρηση).
• Έλεγχος ορθότητας/πληρότητας αρχείων προς υποβολή.
• Υπολογισμός αμοιβών χωρίς σύνδεση με TEE.
• Αρχείο xml για υποβολή στο σύστημα ΤΕΕ.
• Αμοιβές ανά εργασία (ΕΤΑ 112.50, 118.00, 750.00).
• Αμοιβές ανά μηχανικό – Συμφωνηθείσες αμοιβές.
• Έντυπα αμοιβών για την Υπηρεσία Δόμησης.
• Εισφορές Ι.Κ.Α. (Νέοι Πίνακες 1, 2 & 3).
• Εισφορές και κρατήσεις που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
• Εισφορές και κρατήσεις που βαρύνουν τον μηχανικό.
• Έντυπα φορολογικών για έκδοση άδειας δόμησης.
• Έντυπα ΣΑΥ και ΦΑΥ (Π.Δ.305/96) για έκδοση άδειας δόμησης.
• Έντυπα Αίτησης Έγκρισης Δόμησης, Έγκρισης - Άδειας Δόμησης.
• Έντυπo Αίτησης Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
• Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3919/2011.

Είσοδος


Εγγραφή


CAPTCHA Image   Reload Image


Με την εγγραφή, θα λάβετε email ενεργοποίησης

Υπενθύμιση Κωδικού


Με την υποβολή, θα λάβετε email αλλαγής κωδικού